Domov » Novice » V tem tednu aktivnosti za večjo varnost pešcev

V tem tednu aktivnosti za večjo varnost pešcev

bodi previden(foto: arhiv AVP)

Z v?erajšnjim dnem so se po vsej Sloveniji pri?ele preventivne aktivnosti za ve?jo varnost pešcev, ki bodo potekale do nedelje. Nosilec aktivnosti je Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestne prometu. Tudi v letošnjem letu bodo posebno pozornost posve?ali problematiki varnosti pešcev. V zimskih mesecih je ogroženost pešcev najve?ja, najbolj rizi?ni skupini pa sta starejši nad 65 let in otroci do 10 let. Ljudje se še vedno premalo zavedamo, da je potrebno uporabljati odsevna telesa, saj s tem poskrbimo, da nas vozniki dovolj pravo?asno opazijo. Pešec s kresni?ko je namre? viden že na razdalji 136 metrov, svetlo oble?en pešec na razdalji 36 metrov, temno oble?en pešec pa šele na razdalji 26 metrov. Prav tako je treba ravnati v skladu s predpisi tam, kjer ni plo?nikov. Pozorni morajo biti tudi vozniki, še posebej v bližini naselij in na cestah, kjer ni plo?nikov ter javne razsvetljave. Poskrbimo za svojo varnost in bodimo zgled tudi najmlajšim, le tako bomo naredili korak naprej k izboljšanju prometne varnosti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 7. februarja 2013.)

Na vrh