Domov » Novice » Varnost in mobilnost za vse na OŠ Ljudski vrt

Varnost in mobilnost za vse na OŠ Ljudski vrt

varnost in mobilnost za vse

U?enci 5. c razreda OŠ Ljudski vrt so se lotili projekta Varnost in mobilnost za vse, v okviru katerega so do potankosti raziskali nevarnosti Vodove ulice in poiskali možne rešitve za ureditev problematike. Prometna vzgoja otrok je izjemnega pomena, saj ravnanja, ki se jih nau?ijo v zgodnjem otroštvu, ostanejo tudi za kasneje. Šole so ob starših pomemben ?len v prometni vzgoji in na OŠ Ljudski vrt se tega še kako zavedajo. Tako se vklju?ujejo v razli?ne projekte in oblike prometne vzgoje. V okviru projekta Varnost in mobilnost za vse, ki ga organizira novomeški Revoz, so u?enci spoznavali okolico šole, osredoto?ili pa so se na Vodovo ulico. Ali je ulica varna, so ugotavljali tudi z anketo med stanovalci Vodove ulice. V ve?ini se tudi stanovalcem zdi ta ulica nevarna, le dva anketiranca sta odgovorila, da je ulica varna, s ?imer pa se otroci ne strinjajo, kar so dokazali s konkretnimi ugotovitvami. V okviru projekta so se nau?ili marsikaj, ne le tega, kaj je varno in nevarno. Reševali so delovne liste, kjer so izvedeli veliko koristnih re?i – kako se menja pnevmatika, kako deluje elektri?ni avtomobil in zakaj je le-ta bolj prijazen okolju, pa še veliko drugega. Obilica vloženega truda in dela, ankete, štetje prometa, spoznavanje ulice, ideje za izboljšave in še in še. Mentorici sta z opravljenim delom zadovoljni, saj so vsi skupaj odnesli resni?no ogromno. Ni vse v u?enju v šolskih klopeh in listanju po knjigah ter u?benikih, še posebej ne v prometu. Promet je treba spoznati v živo, se soo?iti s situacijami, ki bi lahko bile nevarne in se nau?iti odreagirati. Najmlajši so ranljivejša skupina udeležencev cestnega prometa, zato jih je treba nau?iti, kako biti v prometu varen. Varnost in mobilnost za vse in spoznavanje Vodove ulice sta jih nau?ila ve?, kot bi se lahko nau?ili iz katerekoli knjige. Zdaj vedo, zakaj ni varna, kako bi lahko postala varna in kako morajo po tej ulici hoditi, da bodo sami ?im bolj varni. Ne le, da so se ogromno nau?ili, z znanjem, ki so ga odnesli, s pobudami, ki so jih dali, so morda rešili življenje sebi in še komu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. aprila 2014.)

Na vrh