Varnost otrok v času počitnic – Petv
Domov » Novice » Varnost otrok v času počitnic

Varnost otrok v času počitnic

?lani Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj so na junijski seji najve? pozornosti namenili zagotavljanju varnosti otrok v ?asu poletnih po?itnic. Naloga SPVCP je, da skupaj s pristojnimi službami, ki so kakorkoli vpete v podro?je prometne varnosti, da zagotovijo ?im varnejšo udeležbo otrok v prometu tudi v ?asu po?itnic. Starše pozivajo, da se z otroki pogovorijo o tem, kaj je varno obnašanje v prometu, da so pri vožnji s kolesom, za kar morajo imeti kolesarski izpit, kolo pa mora biti brezhibno, opremljeni s kolesarsko ?elado, ipd. ?lani so na seji spregovorili tudi že o pripravah na novo šolsko leto. Imenovali so delovne skupine, ki bodo še pred pri?etkom novega šolskega leta pregledale na?rte šolskih poti, pregled šolskih poti in prometne signalizacije po ?etrtnih skupnostih. Predlagali bodo tudi varovanje otrok v obdobju od 1. do vklju?no 11. septembra. Tako bodo tudi letos prispevali k temu, da bi bili otroci na poti v šolo in domov res varni.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. junija 2017.)

Na vrh