Domov » Novice » Z aprilske seje SPVCP MO Ptuj

Z aprilske seje SPVCP MO Ptuj

seja SPVCP

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu MO Ptuj se je sestal na svoji 5. redni seji. Tokratna je postregla s kar 14 to?kami dnevnega reda. ?lani ptujskega SPVCP so tokrat precej ?asa namenili pobudam ob?anov, predvsem v zvezi s problematiko cestne infrastrukture. Tako so obravnavali predlog za vgraditev naprave za umirjanje prometa na Vodovi ulici pri OŠ Ljudski vrt, predlog za umirjanje prometa na ulici v Terme Ptuj, na ulicah med OŠ Ljudski vrt in enoto vrtca Trobentica na Rogoznici, v ?S panorama – Orešje, ureditev uvoza na parkirni prostor na Potr?evi cesti, umiritev prometa in vris prehoda za pešce na Ciril-Metodovem drevoredu, itn. Ker gre predvsem za problematiko lokalne cestne infrastrukture bodo utemeljene pobude ob?anov predali pristojnim službam MO Ptuj, da odpravijo pomanjkljivosti. Prou?ili so tudi, kaj od naštete problematike bo možno brez nekih ve?jih finan?nih vlaganj rešiti še v letošnjem letu in kaj dolo?iti kot prioritete v prihodnjih letih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. aprila 2013.)

Na vrh