Domov » Novice » 13. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

13. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V ponedeljek popoldan je v prostorih Mestne hiše na Ptuju potekala 13. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri so svetniki razpravljali v osmih točkah dnevnega reda.
Ob točki pobude in vprašanja ter točki informacije so svetniki potrdili Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ptuj, Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost na območju Mestne občine Ptuj, sprejeli so Sklep o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter storitev povezanih z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami v Mestni občini Ptuj, ki predvideva pocenitev ter Sklep o potrditvi Finančnega načrta in Načrta obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča CERO Gajke za leto 2024. Proti koncu seje so opravili še z volitvami in imenovanji v ptujskih javnih zavodih.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. februarja 2024.)
Na vrh