Domov » Novice » 15 let Skupne občinske uprave Spodnje Podravje

15 let Skupne občinske uprave Spodnje Podravje

15 let skupne obcinske uprave

Letos mineva 15 let, odkar je 13 ob?in v Spodnjem Podravju ustanovilo Skupno ob?insko upravo za izvajanje nalog na treh delovnih podro?jih. Danes opravljajo naloge že za 21 ob?in in to na petih podro?jih.

Prva podro?ja dela, ki jih je Skupna ob?inska uprava Spodnje Podravje opravljala so bila prostorsko na?rtovanje, varstvo okolja in medob?inska inšpekcija. Dodali so jim še dve: ob?insko redarstvo in skupna notranja revizijska služba.

Racionalizacija stroškov javne uprave in specializacija kadra, ki lahko nudi kvalitetnejše storitve so privedle do tega, da je vse ve? ob?in to prepoznalo kot pozitivno in se priklju?ilo Skupni ob?inski upravi. Nazadnje, leta 2011, ob?ine Ormož, Središ?e ob Dravi in Sveti Tomaž.

Skupna ob?inska uprava ima trenutno 32 zaposlenih. Vsak od njih dela vsaj za dve ob?ini. In v skupnih kadrih je ena izmed pomembnejših prednosti skupne ob?inske uprave. Ob?ine na vseh podro?jih težijo k racionalizaciji. V Sloveniji deluje 48 skupnih ob?inskih uprav, v katere je vklju?enih 195 ob?in. Veliko teženj po združevanju je tudi na podro?ju javnih naro?il in nabave.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. novembra 2014)

Na vrh