Domov » Novice » 17. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

17. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


Zadnja 17. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj pred poletnimi počitnicami je prinesla najbolj vročo razpravo pri točki Predlog stališč Mestne občine Ptuj do predlogov sklepov za 31. redno sejo skupščine družbe Komunalno podjetje Ptuj, d.d.. Slednje podjetje po izkazanem poročilo deluje dobro. Bolj kot to pa buri duhove, da se bosta po zasedanju skupščine podjetja odpoklicala dva člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev in sicer Rajko Fajt in Marija Magdalenc, ki ju bosta zamenjala Andrej Trunk in Benjamin Panikvar. Točka o Komunali in spremembi članov nadzornega sveta je bila sprejeta z 18 glasovi za, devet proti in dvema vzdržanima glasovoma.

Druga vroča tema na seja je bila povezana z imenovanjem direktorja javnega zavoda “Javni zavod za mladino, šport in turizem Ptuj”. Svetniki in svetnice so za novega direktorja potrdili Matica Bera.

Med ostalimi pomembnejšimi točkami so potrdili pripojitvi javnega zavoda Regijsko višješolsko in visokošolsko središče Ptuj k javnemu zavodu Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj, spremembe Pravilnika o dodeljevanju pomoči za spodbujanje razvoja podjetništva v Mestni občini Ptuj in potrdili so predloge sklepov uprave in nadzornega sveta družbe Javne službe Ptuj. Prav tako pa so potrdili tudi dve športni investiciji, ki sta povezani s sanacijo atletske steze na Mestnem stadionu na Ptuju in prenovo športnega igrišča na Vičavi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. junija 2024.)

Na vrh