Domov » Novice » 25% več prosilcev za pakete pomoči RK

25% več prosilcev za pakete pomoči RK

rdeci kriz

Socialna stiska ljudi Na ptujskem se glede na situacijo v državi iz dneva v dan še pove?uje. Na Obmo?nem združenju Rde?ega križa Ptuj smo preverjali, koliko ljudi se obrne po pomo?. Že aprilska delitev paketov pomo?i je bila dovolj zgovorna, da je stanje v državi zelo resno. Po pomo? se je namre? obrnilo kar 25% ve? prosilcev kot denimo, kar je zaskrbljujo? podatek. Sicer je celotno obdobje letošnjega leta prineslo vse ve? prosilcev in vse ve?je stiske. Najve?je povpraševanje je po hrani, sicer pa ljudje težko shajajo s položnicami in vsem ostalim, kar pravzaprav potrebujejo za dostojno življenje. Na OZ RK Ptuj se bojijo, da bodo te številke iz dneva v dan še ve?je, strah pa je tudi pred tem, ?e bodo vsem, ki bodo pomo? potrebovali, sploh lahko pomagali.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. julija 2013.)

Na vrh