Domov » Novice » 29. seja Mestnega sveta v znamenju številnih pobud in vprašanj

29. seja Mestnega sveta v znamenju številnih pobud in vprašanj

29 seja ms mo ptuj

Preden so se posvetili ostalim 12 to?kam dnevnega reda, so ptujski svetniki sprejeli sklep o potrditvi mandata novega ?lana Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj. Dejan Levani? iz Socialnih demokratov se je namre? poslovil, njegovo mesto pa je zasedel naslednji izvoljen kandidat na listi, Aleš Štrafela. Po debati o nakupu delnic Komunalnega podjetja Ptuj in za to potrebnem rebalansu, so sledile potrditve sklepov o odlokih o spremembah in dopolnitvah odloka o oddajanju poslovnih prostorov in garaž v najem in odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarne Ptuj. Beseda je tekla tudi o predlogu pravilnika o podeljevanju priznanj in nagrad u?encem, dijakom in študentom. Svetnice in svetniki so se kar nekaj ?asa zadržali pri to?ki pobude in vprašanja. Svetnik Miran Meško je predlagal pomo? pri reševanju prostorske problematike ptujskega Rde?ega križa, podžupanja Helena Neudauer prilagoditve terminov pogrebov. Po pripovedovanju ob?anov naj bi bil zadnji možen termin ob 14. uri. Svetnik Mirko Kekec pa je podal pobudo o rešitvi težav, ki povzro?ajo smrad iz ?istilne naprave. Svetnik Marjan Kolari? pa je v svoji pobudi opozarjal na razmere na cesti v Podvince in pristojne pozval, da si ogledajo stanje na terenu.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 25. maj 2013

Na vrh