3. redna seja kolegija županov Spodnjega Podravja – Petv
Domov » Novice » 3. redna seja kolegija županov Spodnjega Podravja

3. redna seja kolegija županov Spodnjega Podravja

Kolegij zupanov
V Mestni hiši na Ptuju je bila 3. redna seja kolegija županov Spodnjega Podravja, na kateri je bilo na dnevnem redu devet to?k. Izstopajo?e to?ke so bile poro?ilo o delu Skupne ob?inske uprave, predstavitev regije na Expo 2015 v Milanu, razvojne možnosti in sodelovanje z letališ?em Edvarda Rusjana Maribor in predstavitev dela društva Ars Vita. Dale? najve? razprave je bilo okrog zavrnitve lansko leto izbranega koncesionarja za zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov, katerega je odredilo Upravno sodiš?e. Sedaj bo Mestna ob?ina Ptuj in osemnajst ob?in Spodnjega Podravja moralo poiskati novo možnost ali koncesionarja za zbiranje odpadkov. Direktorica Znanstveno raziskovalnega središ?a Bistra Ptuj doktorica Aleksandra Pivec je pripravila obsežno predstavitev predloga Programa za promocijo regije Spodnjega Podravja na svetovni razstavi Expo Milano 2015. Po prvih ocenah bi naj petdnevna predstavitev Spodnjega Podravja stala okrog 13000 evrov in župani so se po ve?ini strinjali, da se naša regija predstavi v Milanu. Na 3. redni seji kolegija županov Spodnjega Podravja je že na za?etku poslanec Andrej ?uš navzo?e seznanil z delom v državnem zboru in projektom izgradnje urgentnega centra na Ptuju, pri katerem se po njegovem mnenju stvari pozitivno odvijajo naprej.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. junija 2015.)

Na vrh