Domov » Novice » 36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

36. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

 

36 redna seja MS MO Ptuj

Na 36. redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj, ki je bila 20. januarja, so svetniki potrdili Otona Mlakarja za direktorja javnega zavoda Ljudska univerza Ptuj. Prejemniki priznanj na podro?ju kulturnih dejavnosti (velikih oljenk) bodo Franc La?en, Jože Foltin in Rudi Ringbauer. Najve? ?asa pa so svetniki namenili investicijskemu programu za Dominikanski samostan – III. faza. Pri investicijskemu programu za Dominikanski samostan – III. faza, prihaja do razlike vrednosti investicije med investicijski programom in novelacijo 1 investicijskega programa in sicer za milijon in pol evrov, kar predstavlja skoraj 33 odstotkov manjše investicijske stroške. Do razkoraka je prišlo zaradi odstopanj med projektantsko oceno in ponudbenim prora?unom. V decembru 2013 je Mestna ob?ina Ptuj objavila javno naro?ilo za izbor izvajalca del predstavljenih v Investicijskem programu Dominikanski samostan – III. faza, ki je bil potrjen na decembrski redni seji Mestnega sveta. Za izvajalca del je bilo kot edini prijavljeni ponudnik izbrano podjetje Strabag d.o.o. Ponudba izvajalca je nižja od projektantske ocene stroškov, tako da se je znesek investicije znižal iz predvidenih 4.748.136 evrov na 3.227.241 evrov.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 23. januarja 2014)

 

Na vrh