360.000 evrov čistega dobička v letu 2014 – Petv
Domov » Novice » 360.000 evrov čistega dobička v letu 2014

360.000 evrov čistega dobička v letu 2014

kp ptuj

Zadnjo novinarsko konferenco Komunalnega podjetja Ptuj, d.d., so pripravili v letu 2013, ko je bilo podjetje še v rde?ih številkah. Od takrat je podjetje doživelo kar nekaj pozitivnih premikov, najve?ji pa je zagotovo sanacija izgube. Uvodoma je direktor Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Poudaril, da so zgodbo pri?eli pisati z velikimi težavami, saj je v letu 2011 podjetje pestila 826.000 evrov velika izguba. Bilo je tudi v fazi insolventnosti, zato so sprejeli program finan?nega prestrukturiranja. Kot pomemben mejnik so izpostavili potrditev elaboratov za vodooskrbo ter odvajanje in ?iš?enje v Mestni ob?ini Ptuj ter potrditev elaboratov v ostalih ob?inah v skladu z uredbo o oblikovanju cen storitev v posamezni gospodarski javni službi. Za njimi je zahtevno, delovno leto, v katerem je družba realizirala 12,7 MIO evrov prihodka. Podana je bila tudi ocena trenutnega stanja na vodooskrbnem sistemu, o ?emer pa ve? v prihodnjih informativnih oddajah. Sicer so na novinarski konferenci opozorili tudi na pla?ilno nedisciplino. V minulem letu so izdali okrog 300 izvršb, glede na stanje, kakršnemu smo pri?a, pa pri?akujejo, da jih bo v letošnjem letu še kakšnih 100 ve?.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. junija 2015.)

Na vrh