Domov » Novice » 39. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

39. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

39 seja

 

Na 39. redni seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj, ki je bila 22. aprila, je bilo na dnevni red uvrš?enih 14 to?k. Mestni svetniki in svetnice so med drugim potrdili predlog Zaklju?nega ra?una prora?una Mestne ob?ine Ptuj za leto 2013, ter osnutek odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Pokrajinskega muzeja Ptuj-Ormož. Precej ?asa so namenili razpravi o podanju mnenja k imenovanju ravnatelja osnovne šole dr. Ljudevita Pivka. Pogoje za to delovno mesto sta izpolnjevali dve kandidatki, Lidija Hameršak Marin in dosedanja ravnateljica te šole Dragica Emerši?. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je predlagala, da mestni svet da pozitivno mnenje za ravnateljico kandidatki Dragici Emerši?. Svetniki in svetnice svetniške skupine LDS so bili mnenja, da bi želeli dati pozitivno mnenje obema kandidatkama. Župan je sledil temu predlogu svetniške skupine in predlagal amandma.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 24. aprila 2014)

Na vrh