Domov » Novice » 5. redna seja Kolegija županov Spodnjega Podravja

5. redna seja Kolegija županov Spodnjega Podravja


V veliki sejni sobi na Magistratu na Ptuju so izvedli 5. redno sejo Kolegija županov Spodnjega Podravja, na kateri so imeli župani, županje in predstavniki občin na dnevnem redu devet točk. Med pomembnejšimi so bile pregled aktivnosti celovite obnove vodovodnega sistema Spodnje Podravje, izhodišča za pripravo elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo, nujna investicijska vlaganja v vodooskrbni sitem Ptuj v letu 2024, uporaba protitočne zračne zaščite občin Spodnjega Podravja in predstavitev centra za krepitev zdravja.

Direktor Komunalnega podjetja Ptuj mag. Janko Širec je predstavil izhodišča za pripravo elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo. Pri tem je podal prvo oceno, da bi se naj cena oskrbe s pitno vodo predvidoma povišala za 5.8 %. Med nujnimi investicijskimi vlaganji je Širec izpostavil, da bi se prioritetno morala narediti izgradnja nove vodovodne cevi pod Puhovim mostom. Ta cev bo omogočala nemoteno oskrbo z vodo prebivalcem z levega in desnega brega reke Drave. Predvidena vrednost investicije izgradnje novega cevovoda glede na projektno dokumentacijo znaša 1.911.879,43 €. Gre za gradnja cevovoda Ø400 od železniškega mostu preko Puhovega mostu do rondoja Ormoška/Puhova. S to investicijo se bo povečala varnost oskrbe s pitno vodo uporabnikom na levem bregu Drave.

Udeleženci 5. redne seje Kolegija županov Spodnjega Podravja so potrdili sklep, ki se je nanašal na uporabo protitočne zračne zaščite občin Spodnjega Podravja.

Predstavitev centra za krepitev zdravja, ki deluje v Zdravstvenem domu Ptuj sta na kolegiju predstavila direktorica ptujskega doma Metka Petek Uhan in koordinator centra Uroš Železnik. Oba sta zbranim predstavila možnosti, ki jim v centru nudijo prebivalcem Spodnjega Podravja. Več informacij in aktualne dogodke lahko najdete na facebook profilu centra za krepitev zdravja Ptuj na naslovu – https://www.facebook.com/CKZ.Ptuj
(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. marca 2024.)
Na vrh