Domov » Novice » 6. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj

6. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj


V prostorih Mestne hiše se je odvila 6. redna seja Mestnega sveta Mestne občine Ptuj, na kateri je bilo na dnevnem redu sedemindvajset točk.
Svetnice in svetniki so potrdili spremembe in poteke starih ulic ter preimenovanja v nove ulice. Spremembe so pri imenovanju novih ulic Valvasorjeva ulica, Ulica Leona Štuklja, Ulica Franceta Miheliča, Ulica Ivana Tomažiča, Ulica Srečka Kosovela, Ulica Zlatka Šugmana, Pot na Panoramo in Ulica Franca Ferka ter pri spremembah poteka Ulice Franca Kosca in Satlerjeve ulice. Potrjen je bil tudi Osnutek za preimenovanje ptujske tržnice, ki se naj bi po novem imenovala Glavni trg. Prav tako so na seji potrdili še soglasje k zadolžitvi podjetja Javne službe Ptuj, dopolnjen Pravilnika o sofinanciranju mladinskih organizacij v Mestni občini Ptuj, soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Ptuj za šolsko leto 2023/2024 in sprejeli so sklep o pozivu k čimprejšnji izgradnji obvozne ceste med Puhovo ulica in Dornavsko cesto.
Na 6. redni seji Mestnega sveta Mestne občine Ptuj je bila ena bolj burnih točk potrditev Sklepa o soglasju k spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Mestni občini Ptuj. Cena komunalnih storitev se bo znižala za 12,3 odstotka.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 24. maja 2023.)
Na vrh