Domov » Novice » 60 let KGZ Ptuj

60 let KGZ Ptuj

60 let kgz

Leta 1953 je bila na Ptuju ustanovljena Okrajna veterinarska postaja. Njen pravni naslednik je kmetijski Zavod Ptuj, ki je eden od osmih zavodov v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije. V okviru sedanjega zavoda deluje kmetijska svetovalna služba, oddelek za živinorejo s selekcijo in kontrolo mle?nosti ter osemenjevalni center s proizvodnjo bikovega in merjaš?evega semena. Praznovanja obletnice so se udeležili mnogi pomembni strokovnjaki in politiki, ki delujejo na podro?ju kmetijstva. Poleg predstavnikov kmetijskih fakultet, kmetijskih zadrug in podjetij, sta bila tudi predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije Cvetko Zupan?i? in minister za kmetijstvo in okolje magister Dejan Židan. Slednji je poudaril, da kmetijski zavodi predstavljajo osnovo slovenske stroke na podro?ju kmetijstva, prehrane, dopolnilih dejavnosti, ekološkega kmetijstva in še širše. Ekipo ptujskega kmetijskega zavoda odlikujejo samoiniciativnost, predanost, dostopnost in strokovnost. Rebernišek je povedal, da skrbijo za stalna izobraževanja strokovnih delavcev, saj lahko tako prispevajo k še uspešnejšemu delu kmetovalcev v vseh petih izpostavah: Ptuj, Lenart, Slovenska Bistrica, Ormož in Radlje ob Dravi.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 11. junij 2013

Na vrh