Aprilska seja MS MO Ptuj – Petv
Domov » Novice » Aprilska seja MS MO Ptuj

Aprilska seja MS MO Ptuj

seja april

Ptujske svetnice in svetniki so na zadnji seji obravnavali 15 to?k dnevnega reda, med drugim tudi predlog zaklju?nega ra?una prora?una za leto 2015. Slednji je bil realiziran v 95,8% od na?rtovanega. Prora?un je realiziran v višini 26,5 MIO evrov, prihodki so bili realizirani v višini 25,5 MIO evrov, odhodki v višini 25,7 MIO evrov. Svetnice in svetniki so pozdravili, da so na mizo kon?no dobili strateški razvojni dokument, Strategijo za mlade v MO Ptuj, ki bo vzpostavil dolgoro?no podporno okolje za razvoj mladinske politike in mladinske dejavnosti v mestu. Najdlje so se zadržali pri prodaji 15 ob?inskih stanovanj v starem mestnem jedru. V slednjem je praznih ve? kot 40 ob?inskih stanovanj. Ve? o prodaji le-teh, pa v naših prihodnjih informativnih oddajah.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 20. aprila 2016.)

Na vrh