Domov » Novice » Dan Civilne zaščite

Dan Civilne zaščite

Dan Civilne zascite
V Kulturno poslovnem centru v Majšperku je bila osrednja regijska proslava ob Dnevu civilne zaš?ite. Zbrane je pozdravila županja ob?ine doktorica Darinka Fakin, medtem ko je imel slavnostni govor generalni direktor Uprave Republike Slovenije za zaš?ito in reševanje Darko But. Ta je v govoru izpostavil velik pomen opravljenega dela vseh enot Civilne zaš?ite, hkrati pa je opozoril tudi na pove?ano sofinanciranje in usposobljenost njenih enot. Te so se nazadnje izkazale ob februarskem žledu, sicer pa v centrih za obveš?anje vsak dan sprejmejo okrog 13 000 klicev in ?lani Civilne zaš?ite po Sloveniji opravijo povpre?no 36 intervencij dnevno. V skladu s 13. ?lenom uredbe o priznanjih in nagradah na podro?ju varstva pred naravnimi in drugimi nesre?ami so na regijski proslavi podelili devet bronastih in en srebrn znak. Dobitniki bronastega znaka so Adolf Kopše, Vinko Kokol, Boštjan Jelovica, Nataša Žižek, Janez Poto?nik, Dejan Jurkovi?, Rudi Topolovec, Ludvik Hriberšek in Prostovoljno gasilsko društvo Polenšak. Dobitnik srebrnega znaka je Slavko Tkalec.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 15. marca 2014.)

Na vrh