Domov » Novice » Dela na izgradnji kanalizaciji potekajo, a zmanjkuje denarja

Dela na izgradnji kanalizaciji potekajo, a zmanjkuje denarja

Dela na kanalizaciji
Lansko jesen so v ob?inah Ptuj, Markovci in Gorišnica pri?eli z gradnjo kanalizacijskega sistema. Glavni izvajalec del je Cestno podjetje Ptuj s podizvajalci in dela v Mestni ob?ini Ptuj so tudi skozi zimo potekala v glavnem po za?rtanih terminskih planih. Projekt Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja je ovrednoten na dobrih 13 milijonov evrov. Iz kohezijskega sklada bo za drugo fazo izgradnje kanalizacijskih sistemov prišlo približno 7,5 milijona evrov, iz prispevka Nacionalnih virov 1,3 milijona evrov, medtem ko bodo naše tri ob?ine skupno prispevale približno 4,2 milijona evrov. A zaenkrat se zatika pri pridobivanju obljubljenih sredstev s strani Evropske unije in države. Vsa do sedaj opravljena gradbena dela so ob?ine financirale iz lastnih prora?unov. Mestna ob?ina Ptuj je tako do sedaj za dela v projektu Odvajanje in ?iš?enje odpadne vode na obmo?ju Ptujskega polja porabila približno 600 000 evrov z davkom.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 18. marca 2014.)

Na vrh