Domov » Novice » Delavni obisk Ptuja delegacije iz Murske Sobote

Delavni obisk Ptuja delegacije iz Murske Sobote

Ptuj in Murska Sobota
V poro?ni dvorani Mestne hiše na Ptuju je župan doktor Štefan ?elan s svojimi sodelavci iz Ob?inske uprave sprejel uslužbence Ob?inske uprave Mestne ob?ine Murska Sobota. Najprej sta župana obeh mest predstavila zgodovini obeh mest in aktualno stanje v mestih ob Dravi in Muri. Sledili so delavni sestanki na posameznih oddelkih in ogled najstarejšega slovenskega mesta. Glavna izhodiš?a delavnih sestankov so bila vezana na štiri osnovne izhodiš?ne to?ke. Te so bile oživljanje mestnih jeder, privabljanje novih turistov, posebni ob?inski projekti in stanju na podro?ju lokalne samouprave.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 12. junija 2014.)

Na vrh