Domov » Novice » Delo policistov Policijske postaje Ptuj v letu 2023

Delo policistov Policijske postaje Ptuj v letu 2023


V letu 2023 je delo Policijske postaje Ptuj temeljilo na izvajanju nalog za dosego ciljev, načrtovanih v letnem načrtu dela, kot tudi izvajanju nalog, ki so jim bile postavljene s strani lokalne skupnosti.

V letu 2023 so obravnavali 676 (542) kaznivih dejanj, od katerih so na Okrožno državno tožilstvo v Ptuju podali 676 (542) ovadb, od tega so jih preiskali 460 (356), kar predstavlja 68% (65,7%) preiskanost kaznivih dejanj, za katere so že podali kazenske ovadbe. Pri tem so obravnavali največ kaznivih dejanj s področja splošne kriminalitete.
Na območju Mestne občine Ptuj so v letu 2023 obravnavali 491 (451) kršitev predpisov, ki urejajo javni red in mir ter splošno varnost ljudi in premoženja. Največ kršitev so obravnavali na področju Zakona o varstvu javnega reda in miru in sicer 304 (275) in Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami in sicer 77 (90).
V letu 2023 so na cestah Mestne občine Ptuj obravnavali 398 (386) prometnih nesreč ali za 3,1% več kot v preteklem letu. Obravnavali so 86 (91) prometnih nesreč s telesnimi poškodbami in 312 (295) prometnih nesreč z materialno škodo.
V prometnih nesrečah je bilo udeleženih 626 (589) udeleženih oseb brez telesnih poškodb, lahko telesno poškodovanih je bilo 100 (104) in hudo telesno poškodovane 4 (9) osebe.
V letu 2023 na območju Mestne občine Ptuj niso obravnavali prometne nesreče s smrtnim izidom, v letu 2022 pa so obravnavali eno.
Področje izvajanja predpisov o tujcih in nadzora državne meje ocenjujejo kot dobro. Ugotovili so 56 (31) kršitev.

VIR – Policijska postaja Ptuj
(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. aprila 2024.)

Na vrh