Domov » Novice » Delovni preizkus za mlade

Delovni preizkus za mlade

delovni preizkus za mlade

V sredini marca je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje objavil javno povabilo za delodajalce za izvedbo Delovnega preizkusa za mlade. Povabilo predvideva vklju?itev 2.770 brezposelnih mladih, od tega nekje 115 mladih iz našega konca. Delovni preizkus je namenjen brezposelnim mladim, ki še niso dopolnili starosti 30 let. Gre za že znano javno povabilo, le da so tokrat iz prora?una RS namenili precej ve? finan?nih sredstev, ki bodo na voljo do 1.9.2014 oziroma do porabe sredstev. Klju?nega pomena pa je tudi povezovanje izobraževalnega sistema z delodajalci. Sicer je za mlade brezposelne kar nekaj ukrepov, s katerimi bi jih vklju?ili na trg dela in jim pomagali pridobiti prve delovne izkušnje. Ni pa vse odvisno od sprejetih ukrepov in potreb delodajalcev, priložnosti moramo znati poiskati tudi sami. ?e se vrnemo še k delovnemu preizkusu za mlade – traja lahko najve? en mesec, ne sme pa biti krajši od 100 ur. Delodajalci pa morajo biti pravne ali fizi?ne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v RS, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje. Ve? o delovnem preizkusu za mlade pa si lahko preberete na spletni strani zavoda ali se pozanimate na obmo?nih službah ZRSZ.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 6. maja 2014.)

Na vrh