Domov » Novice » Splošno » Delovni sestanek "Občina po meri invalidov"

Delovni sestanek "Občina po meri invalidov"

Kot smo že poro?ali si MO Ptuj prizadeva pridobiti listino „Ob?ina po meri invalidov“. S tem namenom so ?lani sveta za invalide na delovnem sestanku Zvezi delovnih invalidov Slovenije predstavili Akcijski na?rt za neodvisno življenje invalidov. Aprila 2010 so se pri?ele prve aktivnosti v zvezi s pridobitvijo listine Ob?ina po meri invalidov. Oblikovana je bila delovna skupina, ki je pripravila izhodiš?na gradiva in Akcijski na?rt za neodvisno življenje invalidov v MO Ptuj. V slednji so bili za omogo?anje neodvisnega življenja invalidov storjeni veliki premiki v pozitivno smer. Najve?jo težavo še vedno predstavljajo arhitektonske ovire, veliko pa bomo morali storiti tudi sami in spremeniti miselnost. Akcijski na?rt je zastavljen za obdobje štirih let in v tem ?asu se bodo pristojni poskušali približati realnim zastavljenim ciljem glede odprave arhitektonskih in ostalih ovir, ki bodo olajšale življenje invalidom.

 

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 4. junija 2011

Na vrh