Domov » Novice » Dve destinaciji, ena velika zgodba

Dve destinaciji, ena velika zgodba

Turisticne delavnice
Na osnovi klju?nih stebrov povezovanja sta RDO Maribor Pohorje in Podravsko-ptujsko-ormoški RDO povabila udeležence z obeh obmo?ij s podro?ja turizma na štiri delavnice. Na njih so udeleženci prepoznavali zanimive zgodbe za integralne turisti?ne proizvode za obmo?je, ki ju pokrivata oba RDO – ja. Priznana strokovnjaka s podro?ja turizma Andrej Pompe in Mateja Gruden sta po koncu delavnic pripravila posebno poro?ilo. To temelji na treh temeljnih stebrih turisti?nega povezovanja. Znanstveno raziskovano središ?e Bistra Ptuj in Zavod za turizem Maribor so s pomo?jo Brand Business School združili razli?ne turisti?ne subjekte v naši regiji, s ciljem uspešnejšega delovanja v prihodnosti.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 8. julija 2014.)

Na vrh