Domov » Novice » Februarska seja MS MO Ptuj

Februarska seja MS MO Ptuj

seja ms

Februarska seja Mestnega sveta MO Ptuj je postregla s 13 to?kami dnevnega reda. Med drugim so obravnavali predlog Pravilnika o odstranitvi in ravnanju z zapuš?enimi vozili ter predlog Pravilnika o odstranitvi, hrambi in izdaji nepravilno parkiranih vozil na obmo?ju Mestne ob?ine Ptuj. Najdlje so se zadržali pri Strategiji razvoja in trženja turisti?ne destinacije Ptuj v obdobju 2017-2021. Gre za strateški dokument, katerega namen je vzpostaviti dolgoro?no podporno okolje za razvoj turisti?ne politike in za razvoj turisti?ne dejavnosti v destinaciji. Svetniki so osnutek potrdili, sledi pa 30-dnevna javna razprava. Med drugim so razpravljali o predlogu sklepa o prodaji zemljiš?a na Potr?evi na dražbi. Gre za zemljiš?e, ki je bilo v igri za gradnjo gerontološkega centra. Ve? o tem v prihodnjih oddajah. So pa ostali brez mnenja k imenovanju ravnateljice Vrtca Ptuj, po tem, ko je 13 svetnikov mnenje k imenovanju Marije Vu?ak podprlo, 11 pa jih ni glasovalo.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. februarja 2017.)

Na vrh