Domov » Novice » Februarska seja ptujskega Mestnega sveta

Februarska seja ptujskega Mestnega sveta

seja ms februar

Tokrat so imeli ptujski svetniki opraviti z eno krajših sej, saj so zelo teko?e obravnavali le sedem to?k dnevnega reda. Po uvodnih pobudah in vprašanjih so se lotili skrajšanega postopka o spremembi odloka o ustanovitvi zavoda Lokalna energetska agentura Spodnje Podravje, Zavod za promocijo in pospeševanje trajnostnega energetskega razvoja Ptuj. Na sam osnutek ni bilo pripomb, svetniku Krajniku se je pojavilo le eno vprašanje. Svetniki so nato potrdili novelacijo Investicijskega programa za energetsko sanacijo stavb vrtca Ptuj. Svetnika Kekca, ki je novelacijo sicer podprl, je razžalostilo dejstvo, da dokumentacija ni bila pripravljena že do 1. roka. Mojca Horvat iz oddelka za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo je pojasnila. Pri to?ki volitve in imenovanja so za predstavnico MO Ptuj v Svet zavoda Šolski center Ptuj imenovali Silvo Fartek. Sicer so svetniki vse to?ke sprejeli gladko, brez nekih ve?jih razprav.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. februarja 2013.)

Na vrh