Domov » Novice » Gradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka se bo nadaljevala prihodnje leto

Gradnja OŠ dr. Ljudevita Pivka se bo nadaljevala prihodnje leto

Gradnja OS Ljudevita Pivka
V zvezi z nadaljevanjem gradnje Osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka je prišlo v zadnjih dneh do nekaterih napa?nih informacij, da se gradnja ustavlja, a ta se v tem trenutku za?asno prekinja. Zaradi dinamike financiranje se gradnja izvaja fazno, v okvirih posameznih letnih zagotovljenih sredstev. V letošnjem letu se je gradnja šole pri?ela šele julija, razlog za to pa je bil postopek podpisovanja sporazumov, predvsem pa pogodb med ob?inami sofinancerkami. Zaradi kratkega roka in neugodnih vremenskih razmer izvajalec GP projektING, d. o. o. ni uspel realizirati dela v skladu z zagotovljenimi sredstvi. Za izgradnjo je bilo s strani države letos namenjenih nekaj manj kot 500 000 evrov in na pobudo Mestne ob?ine Ptuj se bi naj neporabljena sredstva prenesla v leto 2015. Za izgradnjo šole je skupna obveznost ministrstva za leta 2014, 2015 in 2016 skoraj 1,8 milijona evrov. Gradnja Osnovne šole doktorja Ljudevita Pivka se bo nadaljevala v prihodnjem letu, takoj po zagotovitvi finan?nih sredstev ob?in sofinancerk in to bi naj bilo predvidoma spomladi 2015. Odprtje novozgrajene šole je po terminskem planu predvideno leta 2016.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. novembra 2014.)

Na vrh