Domov » Novice » Grafiti kazijo izgled mesta

Grafiti kazijo izgled mesta

Grafiti na Ptuju
Na prejšnji seji Mestnega sveta Mestne ob?ine Ptuj je Peter Priboži? ponovno opozoril, da bi se še pred bližajo?o turisti?no sezono morali v mestu odstraniti grafit na stavbah v mestu. Pisanje grafitov lahko vsebuje elemente kaznivega dejanja. Za risalce grafitov je po 224. ?lenu Kazenskega zakonika predpisana kazen v višini nekaj ve? kot dvesto evrov. Hkrati pa Mestna ob?ina Ptuj lahko izvaja posege na fasadah zgolj v stavbah, kjer je sama lastnica nepremi?nine. Odstranjevanje grafitov nenehno vrši, vendar le ti nenehno nastajajo, njihovo odstranjevanje pa je povezano z velikimi stroški. V okviru finan?nih zmožnosti bodo v prihodnosti pristopili k odstranitvi najbolj pere?ih grafitov pa je bil odgovor s strani Mestne ob?ine Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. junija 2013.)

Na vrh