Domov » Novice » Intenziven investicijski ciklus Elektra Maribor

Intenziven investicijski ciklus Elektra Maribor

 elektro mb

V letu 2012 je Elektro Maribor na obmo?ju, ki ga oskrbujejo transformatorske postaje Ptuj, Breg in Ormož vložil približno 1,67 milijona evrov v visokonapetostno, srednjenapetostno in nizkonapetostno omrežje. V letu 2013 pa na tem obmo?ju na?rtuje 1,70 milijona evrov investicij. Intenzivne investicije so posledica potreb po obnovi elektroenergetskega omrežja in uvajanja novih tehnologij, zlasti sistema naprednega merjenja. Pametni števci imajo, v primerjavi s starimi, vrsto prednosti. Na obmo?ju Ptuja z okolico je v sistem naprednega merjenja že vklju?enih 14.000 merilnih mest. Vse od leta 2003 pa se pove?uje delež elektri?ne energije pridobljene z razpršenimi proizvodnimi viri. Mag. Boris Sovi?, predsednik uprave Elektro Maribor je poudaril, da vklju?evanje razpršenih virov zahteva precejšnja dodatna vlaganja in da je potrebno, da ne bi prihajalo do ob?asnih prenapetosti, izvesti dolo?ene adaptacije. Na obmo?ju Ptuja z okolico so jih v vrednosti 220 tiso? evrov že izvedli. Zato je zelo pomembno, da bi ?im bolj intenzivno uvajali pametna omrežja, ki omogo?ajo lažje prilagoditve.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 19. marec 2013

Na vrh