Domov » Novice » Splošno » Invalidnost kot življenje in zaposlitev

Invalidnost kot življenje in zaposlitev

Mestna ob?ina Ptuj in Obmo?na služba Ptuj Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje sta v okviru projekta Ob?ina po meri invalidov pripravila okroglo mizo na temo Invalidnost kot življenje in zaposlitev. Pri zaposlovanju invalidnih oseb sta pomembni dve plati. Ena od teh je plat delodajalcev, ki je bila predstavljena na okrogli mizi, zbranim pa so želeli invalidnost približati kot nekaj vsakdanjega in kot možnost poklicnega udejstvovanja v okviru posameznikovih zmožnosti. Že vrsto let pa z invalidnimi osebami, ki nudijo pomo? v socialnem varstvu, delajo tudi na ptujskem Centru za socialno delo, kjer v tem vidijo izjemen pomen tako za invalida, kot za tiste, ki jim je z njihove strani nudena pomo?. Najve?ja ovira pri zaposlovanju invalidov je ta, da si mora v prvi vrsti invalid želeti delati. Najve?ja dodana vrednost okrogle mize je bila v tem, da zbrani niso govorili o sistemskih rešitvah, temve? o tem, kako te rešitve živijo v lokalnem okolju. Kultura neke družbe pa se nenazadnje kaže tudi v tem, kakšen odnos imamo do invalidnih oseb.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 22. marca 2012)

Na vrh