Izgradnja suhega zadrževalnika in ureditve ribnika Ljudski vrt. – Petv
Domov » Novice » Izgradnja suhega zadrževalnika in ureditve ribnika Ljudski vrt.

Izgradnja suhega zadrževalnika in ureditve ribnika Ljudski vrt.


Za območje Ljudskega vrta je bila leta 2018 izdelana idejna zasnova, ki je pokazala, da je možno nevarnost poplavljanja Osnovne šole Ljudski vrt in Župančičeve ulice uspešno zmanjšati z izgradnjo suhega zadrževalnika na območju igrišča in desnega brega nad Ulico 5 prekomorske. V sklopu projekta »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – Območje Ptujske Drave« je podjetje Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj izvedlo različna dela v izsušenem ribniku in v njegovi neposredni bližini. V sklopu izgradnje suhega zadrževalnika v Ljudskem vrtu se je izvedel zemeljski nasip ob Ulici 5. prekomorske in na južnem obrobju ribnika v skupni dolžini 150 metrov. Sam zadrževalnik se po izgledu bistveno ne razlikuje od prejšnjega stanja travnate površine. Je pa suhi zadrževalnik in pripadajoča ureditev parka Ljudski vrt zasnovana tako, da poplavno varnost izboljšujeta na način, da se višek vod kontrolirano preusmeri čez prelivni objekt v suhi zadrževalnik. Vrednost zaključene investicije za izgradnjo suhega zadrževalnika in ureditev ribnika v Ljudskem vrtu znaša okrog 300 000 evrov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. decembra 2022.)

Na vrh