Domov » Novice » Splošno » Javna dela na območju OS Ptuj

Javna dela na območju OS Ptuj

Program javnih del na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje omogo?a sofinanciranje stroškov za izvajanje programov del pri neprofitnih delodajalcih. Preverjali smo, kje se bodo lahko v okviru tega programa zaposlili brezposelni na ptujskem. Javna dela, ki se lahko izvajajo le v neprofitnem sektorju, so priložnost za posebne ciljne skupine brezposelnih oseb, da se znova vklju?ijo v delovno okolje in znova obnovijo svoje delovne sposobnosti. Na OS Ptuj so v letošnjem letu razpolagali z 800.000 evri, kar je nekaj malega ve? kot v lanskem letu. Na ptujskem se najve? javnih del izvaja na podro?ju naravovarstva in kulture. Naro?niki so tako ob?ine, centri za socialno delo, knjižnice, muzeji, ipd. Vklju?enost v program traja leto dni, udeleženci pa s strani Zavoda prejmejo pla?ilo v razmerju odstotkov minimalne pla?e glede na stopnjo izobrazbe oziroma usposobljenosti.

 

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 28. februarja 2012)

Na vrh