Domov » Novice » Javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta

Javna razgrnitev Občinskega prostorskega načrta

OPN
Pred enim tednom je župan Mestne ob?ine Ptuj Miran Sen?ar javno razgrnil Ob?inski prostorski na?rt. Gre za temeljni prostorski akt lokalne skupnosti, ki je sestavljen iz strateškega dela in izvedbenega dela. Ob?ina z OPN-jem, ob upoštevanju usmeritev iz državnih prostorskih aktov, razvojnih potreb ob?ine in varstvenih zahtev, dolo?i cilje in izhodiš?a prostorskega razvoja ob?ine, na?rtuje prostorske ureditve lokalnega pomena ter dolo?i pogoje umeš?anja objektov v prostor. V sprejemni pisarni Mestne ob?ine Ptuj je bila javna razgrnitev novega Ob?inskega prostorskega na?rta, ki si ga lahko ob?ani ogledajo do 27. februarja 2015. Na voljo je tudi v elektronski obliki na prostorskem informacijskem sistemu ob?ine. V ?asu javne razgrnitve bo tudi javna obravnava o novem Ob?inskem prostorskem na?rtu, ki bo ta torek ob 17. uri v veliki dvorani Narodnega doma.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. februarja 2015.)

Na vrh