Domov » Novice » Javna tribuna o osnutku Strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023 – 2028

Javna tribuna o osnutku Strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023 – 2028


V Dominikanskem samostanu Ptuj so pripravili javno tribuno o osnutku Strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023 – 2028. Gre za ključni dokument Mestne občine Ptuj in Zavoda za turizem Ptuj ter preostalih deležnikov za razvoj turizma v prihajajočem obdobju in je obvezen strateški dokument Ptuja, kot vodilne destinacije. Osnova Strategije je bila predstavljena na tokratni javni tribuni, na kateri so ob svoj pogled na prihodnost ptujskega turizma izrazili tudi predstavniki zainteresirane javnosti.
Predstavitev Strategije trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023 – 2028
Zavod za turizem Ptuj je v letu 2022, skupaj s podjetjem Hosting d.o.o., kot zunanjim izvajalcem, pristopil k pripravi novega krovnega turističnega dokumenta: Strategija trajnostnega razvoja in trženja turizma v Mestni občini Ptuj za obdobje 2023 – 2028 (v nadaljevanju: Strategija). V sklopu priprave Strategije se je izvedla analiza prejšnje strategije, ki je bila sprejeta v letu 2017 in je veljala za obdobje 2017 – 2021, podrobno se je preučila nacionalna strategija za obdobje 2022 – 2028 ter pregledala trenutna turistična ponudba mesta. Prav tako so bile Izvedene številne delavnice ključnih deležnikov, pridobljene ankete turističnih ponudnikov in lokalnega prebivalstva ter izvedeni številni individualni intervjuji.
Strategija je ključni dokument Mestne občine Ptuj in Zavoda za turizem Ptuj ter preostalih deležnikov za razvoj turizma v prihajajočem obdobju in je obvezen strateški dokument Ptuja, kot vodilne destinacije, kar predvideva tudi nacionalna strategija, v kateri je navedeno, da morajo vodilne destinacije izpolnjevati več kriterijev, med drugim tudi, da morajo imeti sprejeto petletno strategijo razvoja turizma, usklajeno z nacionalno strategijo.
Namen Strategije je omogočiti pozitiven vpliv na kvaliteto življenja domačega prebivalstva ter določiti smernice razvoja turizma v Mestni občini Ptuj, pričakovano rast ter posledičen razvoj mesta, starega mestnega jedra in turistične ponudbe destinacije. V predstavljeni Strategiji, predvideni za obdobje 2023 -2028, je opredeljenih 57 ukrepov, ki bi preko 9 skupin/nosilcev ukrepov ter 4 vrst financiranja, zagotovili dolgoročni razvoj mesta.
Predlagana Strategija sledi šestim razvojnim ciljem: razvoj skupne ponudbe, atrakcij in infrastrukture, ambient in prostor za butično destinacijo, lokalna odličnost in podjetniška ponudba ter veriga vrednosti, zeleno in digitalno, trženje in razvoj prodajnih produktov ter učinkovito upravljanje in povezovanje destinacije. Kot povsem nov model se vzpostavlja projekt »Zgodovinsko mesto Ptuj«, preko katerega bi sledili razvoju in upravljanju zgodovinskega jedra mesta Ptuj.
Višina vseh naložb v celotnem obdobju 2023 – 2028 preko vseh 4 virov financiranja (Ministrstva RS/EU viri, MO Ptuj, zasebni/lastniški viri in bančni viri) znaša 102.193.500,00 EUR, največji delež naložb pa izhaja iz področij razvoja skupne ponudbe, atrakcij in infrastrukture ter lokalne odličnosti, podjetniške ponudbe ter verige vrednosti.
Po pomenu in finančni oceni so v Strategiji najbolj izpostavljeni ukrepi na področju naložb v javnem in zasebnem sektorju, tretja najpomembnejša politika pa je učinkovito upravljanje na vseh ravneh.
V sklopu upravljanja strategije razvoja turizma 2023 – 2028 se predvideva oblikovanje Odbora za spremljanje, evalvacijo in usmerjanje uresničevanja Strategije, ki bo bdel nad uspešnostjo zasledovanja zadanih ciljev ter enkrat letno, ali po potrebi večkrat, poročal mestnemu svetu, oblikovanje Odbora za usmerjanje in spremljanje projekta »Zgodovinsko mesto Ptuj« ter oblikovanje Odbora za brending in lepoto mesta.
Nadalje Strategija podaja tudi ciljne ključne turistične kazalnike do leta 2028, ki so lahko doseženi ob redni evalvaciji in spremljanju ukrepov. Strategija bo tudi podlaga za pripravo in oblikovanje Strateškega razvojnega dokumenta Mestne občine Ptuj do leta 2035 – področje »Turizem in kulturna dediščina«, ki je v pripravi.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 31. marca 2023.)
Na vrh