Domov » Novice » Javno povabilo 50 PLUS

Javno povabilo 50 PLUS

50+

Med najbolj ranljive skupine brezposelnih sodijo mladi in starejši. Prav slednjim je namenjeno posebno javno povabilo ZRSZ, ki spodbuja zaposlovanje starejših brezposelnih. Ob koncu letošnjega aprila je bilo na ZRSZ prijavljenih nekaj preko 40.000 oseb starejših od petdeset let, kar predstavlja 33% vseh brezposelnih. Povabilo tako spodbuja zaposlovanje starejših od petdeset let, ki so na ZRSZ prijavljeni najmanj šest mesecev neprekinjeno. Pred zaposlitvijo se mora oseba vklju?iti v enomese?no usposabljanje, ob tem pa je še prijavljena na zavodu za zaposlovanje. Na povabilo se lahko prijavijo tako tržni, kot tudi netržni delodajalci. Delovno razmerje mora trajati neprekinjeno najmanj osemnajst mesecev za polni delovni ?as, subvencija pa znaša 8.000 EUR (oz. sorazmerno manj, ?e gre za zaposlitev s krajšim delovnim ?asom v skladu z odlo?bo o invalidnosti). Povabilo bo odprto do porabe sredstev oziroma najdlje do 30. septembra 2013.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 10. avgusta 2013.)

Na vrh