Javno povabilo „Iz faksa takoj praksa“ – Petv
Domov » Novice » Javno povabilo „Iz faksa takoj praksa“

Javno povabilo „Iz faksa takoj praksa“

iz faksa takoj praksa

Konec prejšnjega meseca so na ZRSZ objavili novo javno povabilo „Iz faksa takoj praksa“. Namenjeno je zaposlovanju mladih brezposelnih diplomantov, ki iš?ejo prvo zaposlitev. ?eprav je v letošnjem letu na voljo nekaj manj sredstev za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, na MDDSZ delajo vse v smeri, da bi lahko sredstva iz nove finan?ne perspektive pri?eli ?rpati ?im prej , zato da bi lahko v 2. polovici leta razpisali dolo?ene razpise za nove zaposlitve. So pa objavili novo javno povabilo „Iz faksa takoj praksa“, za kar bodo delodajalci prejeli spodbudo v višini 6.000 evrov. Mladi se bodo tako pri delodajalcih, ki bodo morali njihovo zaposlitev ohraniti najmanj eno leto, sistemati?no izpopolnjevali za konkretna delovna mesta in tako poglabljali že obstoje?a znanja ter kompetence pridobljene v ?asu izobraževanja. Povabilo bo odprto do porabe sredstev, najdlje pa do 30. junija 2015.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. februarja 2015.)

Na vrh