Domov » Novice » Kataster dreves v Mestni občini Ptuj

Kataster dreves v Mestni občini Ptuj

Kataster dreves v MO PTuj
Krajinski arhitekt Boštjan Vauda je v mesecu aprilu pri?el z oblikovanjem Katastra dreves v Mestni ob?ini Ptuj. Gre za zelo obsežen in specifi?en projekt. Drevje in zelene površine polepšajo mesto in zato je bil dan izdelat tudi Kataster dreves. Z njim bo Ptuj pridobil osnovne podatke o številu dreves, njihovih vrstah, starosti in zdravju. S temi podatki bodo lažje opravljali dolo?ene strokovne posege, hkrati pa bodo lahko naredili tudi strategijo o zasajanju dreves.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 9. avgsuta 2014.)

Na vrh