Domov » Novice » Kmalu žarni zid na rogozniškem pokopališču

Kmalu žarni zid na rogozniškem pokopališču

Rogoznisko pokopalisce
Javne službe Ptuj so leta 2012 prevzele upravljanje z novim rogozniškim pokopališ?em na Ptuju. V tem ?asu so uredili razsvetljavo, ozvo?enje, delno so preuredili dovozne poti po pokopališ?u, uredili so cvetli?arno in opravili so tudi dolo?eno širitev grobnih polj. Na minuli novinarski konferenci je direktor podjetja Javne službe Ptuj magister Alen Hodnik o bodo?ih glavnih investicijah na rogozniškem pokopališ?u povedal:“Na rogozniškem pokopališ?u planiramo razširitev grobnih polj in pripravljamo teren za izgradnjo žarnega zidu, urejamo prostor za posip pepel. Glede na finan?ne zmožnosti pa upamo, da bomo lahko to uspešno zaklju?ili že do prvega novembra.”

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 5. junija 2014.)

Na vrh