Domov » Novice » Kmetijska svetovalna služba ima vse več dela

Kmetijska svetovalna služba ima vse več dela

kgz seja

Po upokojitvi Slavka Janžekovi?a je vršilec dolžnosti direktorja postal Andrej Rebernišek. Pravi, da so leto 2012 kon?ali v pozitivnem duhu. Finan?ne težave so uspešno premagali in tudi v prihodnje bodo imele pri tem pomembno vlogo njihove tržne dejavnosti. Preteklo leto je bilo z vidika kmetijstva pestro, kar je posledi?no vplivalo tudi na dodatne obveznosti svetovalne službe. Te so se pove?ale predvsem poleti, zaradi suše in v jeseni, zaradi poplav. Posamezni svetovalec ptujske obmo?ne enote je zadolžen za približno 300 kmetij, kar, je glede na svetovalce drugih enot po Sloveniji, ve?. Predstavnik vsake kmetije pa svetovalca letno obiš?e tri do štirikrat. Sicer pa imajo stik preko mnogih telefonskih pogovorov in sre?anj na terenu.

Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. december 2013

Na vrh