Domov » Novice » Ko parkirišče postane igrišče

Ko parkirišče postane igrišče

urejanje okolice OS dr Ljudevita Pivka

V osnovni šoli dr. Ljudevita Pivka na Ptuju vsako šolsko leto aktivno preživi šolske dni okrog 70 otrok z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju. „Izobraževanje poteka v stari dotrajani stavbi in že nekaj let potekajo aktivnosti za pri?etek prepotrebne novogradnje. Zelo nam manjkajo tudi zunanje površine, kjer bi lahko u?enci v okviru izobraževanja in prosto?asnih aktivnosti razvijali svoje gibalne, senzorne, kognitivne in druge sposobnosti. Stavba je umeš?ena v staro ptujsko jedro, ki nam sicer nudi obilo možnosti za u?ne sprehode v mestu, vendar je okrog same stavbe zelo malo prostora. Še do pred kratkim je bil ta prostor namenjen avtomobilom zaposlenih. Odlo?ili smo se, da ta prostor namenimo u?encem. A zato bo potrebno marsikaj postoriti in urediti prostor tako, da bo nudil u?encem kvalitetno in predvsem varno gibanje na tem sicer majhnem podro?ju, „ je povedala ravnateljica šole Dragica Emerši?. Akcija vseh zaposlenih je potekala 23. avgusta 2013, ko so s skupnimi mo?mi urejali okolico šole in jo iz parkiriš?a spreminjali v igriš?e. „S pomo?jo Mestne ob?ine Ptuj in Branka Gori?ana iz podjetja Slikopleskarstvo in splošna gradbena dela Branko Gori?an s.p., bo potekala odstranitev razpadajo?ega in nevarnega nadstreška, pokritega z azbestnimi ploš?ami. Steno, ki bo poslej služila kot del ograje bo potrebno obnoviti in prepleskati. Za otroške poslikave bodo v septembru poskrbeli u?enci z likovno pedagoginjo Jasno Veber Zazula. Barve jim je doniralo podjetje JUB, ki velja za najstarejšega proizvajalca zidnih barv v Sloveniji in je v letu 2010 praznovalo 135 let obstoja,“ pojasnjuje ravnateljica. V okviru Združenja slovenskih poklicnih gasilcev poteka projekt »TUDI MI SMO DEL VAS«, v okviru katerega se zbirajo sredstva za pomo? pri novogradnji šole. Donirali so jim tudi igrala peskovnik, senzorno pot in labirint v lesni izvedbi. U?enci bodo poslej imeli možnost na varnem podro?ju razvijati svoje sposobnosti na razli?nih poligonih, senzornih poteh, labirintih. Imeli bodo možnost igranja na prostem, izvajanju razli?nih športno gibalnih aktivnostih in sprostitve. Del pouka bo tako lahko potekal na prostem. Prav tako bodo nadaljevali z vzgajanjem vrtnih pridelkov na šolski gredici in z urejanjem okrasnih cvetlic. „Nujnost spremembe namembnosti tega prostora je tudi v tem, da naši šolski prevozniki niso imeli zagotovljenega potrebnega varnega parkiriš?a za vstop in izstop u?encev v šolske kombije. Do sedaj je to potekalo na plo?niku ali celo na neprimernih, v?asih celo nevarnih mestih. Sedaj bodo imeli možnost parkiranja ob šoli, kjer bodo u?enci lahko varno vstopali in izstopali iz vozil. Trudimo se, da kljub slabim lokacijskim in bivalnim pogojem, našim u?encem zagotovimo znanje, izkušnje, varnost ter predvsem prijetno bivanje in kasnejši lep spomin na šolske dni,“ še pove Dragica Emerši?.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 24. avgusta 2013)

Na vrh