Domov » Novice » Kongres delovnih terapevtov Slovenije

Kongres delovnih terapevtov Slovenije

Delovna terapija

Letos obeležuje 50 let obstoja v Sloveniji stroka delovne terapije. 20 let pa praznuje tudi Zbornica delovnih terapevtov Slovenije. Delovna terapija je pomemben del rehabilitacijskega procesa, ki pacienta celostno vra?a v samostojno življenje. Pomembni obletni so zaznamovali s 7. Kongresom Zbornice delovnih terapevtov Slovenije.

V Sloveniji imamo okoli 500 delovnih terapevtov, ki so kon?ali študij na ljubljanski fakulteti za zdravstvene vede. Okoli 300 je ?lanov Zbornice delovnih terapevtov Slovenije. Kot eno izmed poglavitnih težav na tem podro?ju zdravstvenega varstva so na kongresu izpostavili problem zaposlovanja delovnih terapevtov. Primanjkuje jih tudi v So?i, najve?jem slovenskem rehabilitacijskem centru.

Vsi, tako zdravniki kot delovni terapevti so poudarili, da bi morala biti izvedba rehabilitacije zmeraj timska. Te da so delavni terapevti, poleg zdravnikov, fizioterapevtov, psihologov, psihiatrov in medicinskih sester, pomembni ?lani rehabilitacijskih timov.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, 28. oktobra 2014)

Na vrh