Letno okrog 550 okvar na vodooskrbnem sistemu – Petv
Domov » Novice » Letno okrog 550 okvar na vodooskrbnem sistemu

Letno okrog 550 okvar na vodooskrbnem sistemu

Vodohram Nova vas 2

Vodooskrbni sistem je bil zgrajen v 60-ih letih prejšnjega stoletja, zato se leta poznajo v okvarah na sistemu, ki obsega 1.150 km cevovodov, od tega je 65 km azbestno cementnih cevi in 110 km cevi iz PVC-ja, na katerem pa beležijo najve? napak. Prav zaradi dotrajanosti so skupaj z ZRS Bistra Ptuj pripravili projekt Eliminacija vodnih izgub. Vrednost projekta je ocenjena na okrog 35 MIO evrov, z njim pa bi po dogovoru z lastniki tudi kandidirali za EU sredstva. S tem bi prenovili celotni sistem in zmanjšali vodne izgube. V prihodnje jih bo ?akala še izvedba dodatnih globinskih vodnjakov, cevovoda DN-400 preko reke Drave, kar bo omogo?alo varno oskrbo pitne vode ter zamenjava azbestnih in PVC cevi v dolžini okrog 180 km.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 3. julija 2015.)

Na vrh