Domov » Novice » Lokalne volitve 2014 – Lista Mirana Senčarja ZA Ptuj

Lokalne volitve 2014 – Lista Mirana Senčarja ZA Ptuj

miran sencar

Za županski stol?ek se bo potegoval tudi podjetnik Miran Sen?ar. Na stojnici so mimoido?im predstavili cilje za prihodnost in kandidate liste ZA Ptuj. Sprva je bilo pred nekaj meseci je ustanovljeno Društvo za trajnostni in enakomerni razvoj Ptuja ZA Ptuj. V osnovi so si ga zamislili kot ogledalo vsakokratni ptujski oblasti, ki bi opozarjalo na težave in na potrebe Ptuj?anov. Odlo?ili so se, da s svojo listo in z županskim kandidatom kandidirajo tudi na lokalnih volitvah. Pravijo, da niso sestavljali programa, kot je to obi?ajno za politi?ne stranke, osredoto?ili so se na potrebe ljudi in iz tega izpeljane cilje, ki jih želijo uresni?iti. Ljudem je treba najprej prisluhniti in videti, kaj, kje in kako. Najprej društvu, nato listi za lokalne volitve, so se pridružili številni posamezniki iz zelo razli?nih podro?ij delovanja, poklicev, saj verjamejo v za?rtane cilje, do katerih bo treba priti s sodelovanjem in s konsenzom. V listi ZA Ptuj pravijo, da so prav Sen?arjeve bogate izkušnje v podjetništvu tiste, ki bi lahko Ptuj popeljale med najuspešnejše slovenske ob?ine.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 27. septembra 2014.)

Na vrh