Domov » Novice » Manj zaposlenih tudi na Sodnem okrožju Ptuj!

Manj zaposlenih tudi na Sodnem okrožju Ptuj!

Sodisce - zaposleni
Obseg prora?unskih sredstev sodstva se je v letu 2013 zmanjšal z 173,5 milijonov evrov, kolikor je bila poraba v 2012, na 160,5 milijonov evrov v tem letu. To zmanjšanje bo imelo posledice tudi na  Sodno okrožje Ptuj, ki zajema Okrožno sodiš?e na Ptuju, Okrajno sodiš?e na Ptuju in Okrajno sodiš?e v Ormožu ter pokriva 19 ob?in. Z vidika sredstev, namenjenih za pla?e iz prora?una bo ta masa predvidoma znašala 3 679 500 evrov, kar predstavlja le 95,72 % glede na realizacijo v letu 2012. Ptujsko sodno okrožje bo tako prejelo za 4,28 odstotka manj sredstev za pla?e, kot v letu 2012. Kar se pa ti?e same zaposlenosti pa imajo v Sodnem okrožju Ptuj osem zaposlenih manj, kot v letu 2012. To bo sigurno delno vplivalo na njihovo delo, a se bodo trudili, da bi kljub manjšemu številu zaposlenih nadaljevali s pozitivnimi trendi v reševanju sodnih zadev tudi v tem letu.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. februarja 2013.)

Na vrh