Domov » Novice » Meritve svetlosti in osvetljenosti v MO Ptuj

Meritve svetlosti in osvetljenosti v MO Ptuj

meritve svetlobnosti

V MO Ptuj te?e zaklju?na faza prenove javne razsvetljave. Investicijo, ocenjeno na milijon in pol delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. V prejšnjem tednu so bile s strani Fakultete za elektrotehniko v Ljubljani opravljene meritve svetlosti in osvetljenosti. Meritve so izvajali na treh odsekih razli?nih svetlobno-tehni?nih nivojev cest. Leta 2007 je bila sprejeta Uredba o mejni vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja, ki predvideva, da je treba do leta 2016 vso razsvetljavo uskladiti z zakonodajo. Na ptujskem je tako zamenjanih preko 3.000 sijalk, vgrajenih 88 regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, dodana pa je bila tudi vsa ostala potrebna oprema v okviru u?inkovite prenove. Slednja dolgoro?no zagotavlja finan?ni prihranek, hkrati pa ve?jo kakovost bivanja.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 23. maja 2013.)

Na vrh