Domov » Novice » Splošno » Merjenje hitrosti

Merjenje hitrosti

Medob?insko redarstvo Skupne ob?inske uprave ob?in v Spodnjem Podravju od sredine leta 2010 zakonito dva, do trikrat na mesec izvaja nadzor prometa z doplerjevim merilnikom hitrosti multaradarjem C. Prejšnji teden so meritev hitrosti izvajali na cestah, kjer ni urejenih površin za pešce, v okolici osnovnih šol in na šolskih poteh, ter na lokacijah, kjer so ob prejšnjih meritvah zaznali ve?je število kršitev zaradi prekora?itve dovoljene hitrosti vožnje ali bili s strani ob?anov opozorjeni na tovrstne kršitve. Vse voznike pa naj opozorim, da bodo kršitelji za storjene prekrške prejeli pla?ilne naloge z globo in kazenskimi to?kami v skladu z 46. ?lena Zakona o pravilih cestnega prometa. Denarne kazni za prehitro vožnjo v naselju se gibajo od 300 do 1000 evrov in od treh do devet kazenskih to?k.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 1. decembra 2011.)

Na vrh