Domov » Novice » Mestni občini Ptuj priznanje Civilne zaščite

Mestni občini Ptuj priznanje Civilne zaščite

Nagrade Civilne zascite
Na podlagi razpisa Uprave Republike Slovenije za zaš?ito in reševanje za podelitev priznanj in nagrad Civilne zaš?ite je bilo za podro?je ptujske izpostave podeljenih 50 bronastih znakov, dva srebrna, zlati znak in pet plaket. Najvišje priznanje plaketo je dobila Mestna ob?ina Ptuj, kot izraz zahvale za vso opravljeno delo na podro?ju civilne zaš?ite, ki je hkrati tudi priznanje, da so na pravi poti. Iz ptujske ob?ine je srebrni znak dobil ob?inski gasilski poveljnik Branko Lah, medtem ko so bronasti znak dobili ?lani ekipe prve pomo?i Mestne ob?ine Ptuj za zmago na državnem preverjanju v sestavi Klemen Bedra?, Dejan Bratušek, Mitja Bratušek, Nejc Frangeš, Ino Suhadolnik Šomen, Eva Mlakar in Darko Šalamun. Z bronastimi znaki civilne zaš?ite so bile nagrajene še organizacije za požrtvovalno humanitarno delo pri oskrbi beguncev in migrantov. Iz ptujske ob?ine so priznanja dobili obmo?no združenje Rde?ega križa Ptuj, Slovenski Karitas in Nujna medicinska pomo? Ptuj.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 11. marca 2016.)

Na vrh