Domov » Novice » MO Ptuj pomagala na različne načine po poplavah

MO Ptuj pomagala na različne načine po poplavah

Ukrepi po poplavah
Zbirni center za pomo? prizadetim v poplavah je bil na lokaciji Gasilskega doma Ptuj. Za sprejem blaga je bilo pristojno Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj, za namensko uporabo pa Mestni odbor Rde?ega križa Ptuj s predsednico Roziko Ojsteršek. Ustanovitev in koordinacijo je opravljala pristojna ob?inska služba. Pomo? se je na terenu delila na osnovi upravi?enosti in realnih potreb prizadetih krajanov. K tej pomo?i, ki jo je v celoti koordinirala Mestna ob?ina Ptuj, se je dodatno vklju?il tudi župan, ki je s posebnim dopisom pozval prizadete, da so sporo?ili svoje najbolj neobhodne potrebe za premagovanje posledic poplav. Ob koncu dobro izvedene akcije je prav, da se zahvaljujejo aktivistom Rde?ega križa in vsem, ki so s svojimi prispevki vlili vsaj malo optimizma tistim, ki so bili prizadeti ob poplavah. Tokratne poplave se sanirajo, rane prav tako, hkrati pa naj ne bo odve? misel na jutri. Prva preventiva je, da se na poplavnem obmo?ju ne najdemo. Naslednja preventiva pa je, da naredimo vse, kar je v lastni in družbeni mo?i, da do poplav ne pride oziroma, da zmanjšamo morebitne posledice.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 2. marca 2013.)

Na vrh