Domov » Novice » Na javnih objektih nove sončne elektrarne!

Na javnih objektih nove sončne elektrarne!

Soncne elektrarne
Za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih energentov in pove?anje ?istejše proizvodnje elektri?ne energije je Evropska unija pripravila smernice in sprejela direktive, da morajo njene ?lanice do leta 2020 pove?ati svoje deleže proizvedene elektri?ne energije iz obnovljivih virov. Mestna ob?ina Ptuj je za izgradnjo son?nih elektrarn na objektih Športne dvorane Ljudski vrt, Ve?namenske športne dvorane Spuhlja in na tribunah Mestnega stadiona na Ptuju podpisala Služnostne pogodbe za izgradnjo son?nih elektrarn na strehah omenjenih nepremi?nih za obdobje tridesetih let s podjetjem Arbol d.o.o.. To?no dolo?enega zneska denarja, ki ga bo od prodaje elektri?ne energije dobila Mestna ob?ina Ptuj je zaenkrat zaradi raznih faktorjev še prezgodaj napovedovati. Podatki o to?ni mo?i in koli?ini proizvedene elektri?ne energije bodo znani po prvem mesecu delovanja son?nih elektrarn in okvirno je za pri?akovati naslednje mo?i na Ljudskem vrtu 232,27 kWp, medtem ko bo na Zavodu za šport Ptuj 117,8 kWp.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 17. januarja 2013.)

Na vrh