Domov » Novice » Na Ptuju predstavili mrežo MATIjA

Na Ptuju predstavili mrežo MATIjA

matija

Populacija se stara in vse ve? starejših se sre?uje s težavami na koga se obrniti, ko potrebujejo pomo?. MATIjA je mreža aktivnosti, trženja, informiranja in asistence, ki povezuje starejše in njihove organizacije s ponudniki pomo?i ter storitev. Nastala je kot rezultat tega, kar so tisti, ki se ukvarjajo s podro?jem starejših, že lep ?as pogrešali. Ciljna skupina so starejši, ki potrebuje raznorazne informacije o storitvah in pomo?i. Namen mreže je starejšim omogo?iti, da ?im dlje ostanejo v svojem doma?em okolju. Ker podobnega primera, ki bi tako široko zajemal telefonsko informiranje o storitvah za starejše, v evropskem prostoru ni, so bili sprva malce skepti?ni, kako bo ideja zaživela. Od za?etka leta pa do danes so številke že zelo zgovorne, mese?no se nanje obrne preko tiso? klicateljev, številka partnerjev pa je presegla stotico. Kljub lepim številkam so pri?akovanja še ve?ja, saj želijo da MATIjA postane univerzalna, splošno poznana dostopna to?ka, kjer bodo starejši našli, vse kar potrebujejo. Najbolj pomembno pa je, da jim je informacija o storitvah ponujena na brezpla?ni telefonski številki 080 10 10 na njim prijazen na?in. Ne le da MATIjA tke mrežo pomo?i, tke tudi solidarnost, prostovoljstvo in medsebojno povezovanje za prihodnje generacije.

(Objavljeno v oddaji Ptujska kronika, dne 30. maja 2013.)

Na vrh